Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Art. 6a

1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2,

2) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8-13,

3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.

Prawo w praktyce

Śmierć współmałżonka a wspólne rozliczenie PIT za 2012 rok2013-04-16 12:46:56

Chciałabym pomóc mojej babci w rozliczeniu podatku PIT za 2012 rok, jednakże mam kilka pytań w związku z poniższymi faktami: - w maju 2012 roku zmarł mój dziadek (mąż babci, z którym do tej pory się wspólnie rozliczała - mieli prawo...

Rodzina zastępcza a rozliczenia z Urzędem Skarbowym2009-04-15 09:37:31

Osoba starsza, samotna, sprawująca opiekę od 14 lat nad swoim wnuczkiem rozlicza się z Urzędem Skarbowym jako samotnie wychowująca dziecko. Czy taka osoba musi złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, z prośbą o rozliczenie się jako osoba samotna...

Odliczenia podatkowe na dziecko2007-11-29 09:59:08

Mieszkam razem z konkubentem i naszym dzieckiem, które z nas będzie mogło dokonać odliczeń na dziecko i w jakiej kwocie? Czy możemy się rozliczyć razem z podatku za 2007 rok? Jakie przysługują nam prawa podatkowe?

wi?cej

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-DORADCA

E-PORADY

Informacja o kwocie zwrotu podatku za rok poprzedni w aktualnym PIT-372014-04-04 09:23:16

Czy w PIT gdziekolwiek trzeba wpisać jaki zwrot podatku otrzymało się w zeszłym roku? Chodzi o PIT-37. Pracuje i pracowałem jako student na umowę zlecenie.

Rozliczenie w deklaracji PIT dodatku aktywizacyjnego2014-04-11 11:23:00

W roku 2013 pozostawałam w dwóch stosunkach pracy (otrzymałam dwa razy PIT-11 od pracodawców) oraz dostawałam przez jeden miesiąc zasiłek dla bezrobotnych i przez trzy miesiące dodatek aktywizacyjny Urzędu Pracy za samodzielne znalezienie pracy w krótkim okresie czasu (dostałam...

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w PIT-38 za 2013 rok2014-04-11 11:12:59

W 2011 roku wykazałam dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji). Jednakże w 2010, 2009 i 2008 miałam stratę. Nie odliczyłam 50 % z poniesionych strat z lat ubiegłych (niewiedza) tylko odliczyłam całe 100 %. W 2012 roku również miałam...

więcej