Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Art. 6a

1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2,

2) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8-13,

3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.

Prawo w praktyce

PIT za 2014 rok po śmierci małżonka2014-09-30 11:15:28

Proszę o poradę, jak rozliczyć PIT roczny. W sierpniu zmarł mój mąż, który w tym roku otrzymywał rentę chorobową z ZUS. Od sierpnia decyzją ZUS będę otrzymywać rentę rodzinną razem z 16-letnim synem. Czy za ten rok rozliczam się dodając...

Śmierć współmałżonka a wspólne rozliczenie PIT za 2012 rok2013-04-16 12:46:56

Chciałabym pomóc mojej babci w rozliczeniu podatku PIT za 2012 rok, jednakże mam kilka pytań w związku z poniższymi faktami: - w maju 2012 roku zmarł mój dziadek (mąż babci, z którym do tej pory się wspólnie rozliczała - mieli prawo...

Rodzina zastępcza a rozliczenia z Urzędem Skarbowym2009-04-15 09:37:31

Osoba starsza, samotna, sprawująca opiekę od 14 lat nad swoim wnuczkiem rozlicza się z Urzędem Skarbowym jako samotnie wychowująca dziecko. Czy taka osoba musi złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, z prośbą o rozliczenie się jako osoba samotna...

wi?cej

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-DORADCA

E-PORADY

Darowizna samochodu2015-01-23 12:40:20

Tata chce mi podarować samochód o wartości ok. 16 tys. zł. Ostatnio usłyszałam, że może to zrobić, pod warunkiem, że do 5 lat wcześniej nikomu nic nie podarował. Problem tkwi w tym, że w maju 2012 roku zginął mój brat,...

Rozliczenie podatku za 2014 rok przez osobę bezrobotną2015-01-23 12:15:35

W ubiegłym roku miałam dochód tylko i wyłącznie z zasiłku dla bezrobotnych. Czy powinnam rozliczyć się z podatku od tego dochodu sama, czy zrobi to za mnie urząd skarbowy? Jeżeli urząd, to w jaki sposób dowiem się, że jestem rozliczona?

Deklaracje PIT cudzoziemca2015-01-23 12:12:44

Jakie deklaracje należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla nierezydentów i jakie przesłać do zleceniobiorcy cudzoziemca, nierezydenta, zatrudnionego na umowę zlecenie od której pobrano zryczałtowany podatek 20%?

więcej