Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Art. 6a

1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2,

2) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8-13,

3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.

Prawo w praktyce

Śmierć współmałżonka a wspólne rozliczenie PIT za 2012 rok2013-04-16 12:46:56

Chciałabym pomóc mojej babci w rozliczeniu podatku PIT za 2012 rok, jednakże mam kilka pytań w związku z poniższymi faktami: - w maju 2012 roku zmarł mój dziadek (mąż babci, z którym do tej pory się wspólnie rozliczała - mieli prawo...

Rodzina zastępcza a rozliczenia z Urzędem Skarbowym2009-04-15 09:37:31

Osoba starsza, samotna, sprawująca opiekę od 14 lat nad swoim wnuczkiem rozlicza się z Urzędem Skarbowym jako samotnie wychowująca dziecko. Czy taka osoba musi złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, z prośbą o rozliczenie się jako osoba samotna...

Odliczenia podatkowe na dziecko2007-11-29 09:59:08

Mieszkam razem z konkubentem i naszym dzieckiem, które z nas będzie mogło dokonać odliczeń na dziecko i w jakiej kwocie? Czy możemy się rozliczyć razem z podatku za 2007 rok? Jakie przysługują nam prawa podatkowe?

wi?cej

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-DORADCA

E-PORADY

Fundusz pracy w spółce jawnej2014-09-09 12:31:05

Czy należy odprowadzać składkę na fundusz pracy od zleceniobiorców zatrudnionych w spółce jawnej w sytuacji, jeśli spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę a jedynie na umowy-zlecenia?

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zakupionej w 1999 roku2014-09-09 12:27:30

Czy można zastosować stawkę zwolnioną przy sprzedaży nieruchomości kupionej w 1999 roku na podstawie aktu notarialnego i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej? Spółka nie ponosiła nakładów przekraczających 30% wartości nieruchomości?

Podatek od sprzedaży mieszkania2014-09-09 12:25:30

Jestem obywatelką Białorusi. Kupiłam mieszkanie w Gdyni we wrześniu 2011 roku i teraz chcę je sprzedać. Czy będę musiała zapłacić podatek od sprzedaży? Już raz zapłaciłam przy kupnie.

więcej