PYTANIA O DEFINICJE

Uprawnienia do prowadzenia KPiR2013-01-03 14:57:20

Nie posiadam certyfikatu księgowego, ale mam ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie umowy o dzieło. Czy bez certyfikatu mogę prowadzić dla kogoś usługowo księgę w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia?

Certyfikat księgowy2009-11-13 12:13:29

Posiadam certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg. Czy jeżeli ktoś przyjdzie po poradę mogę mu wystawić fakturę za doradztwo w zakresie usług księgowych, ZUS, rozliczenia?

wi?cej


Rachunkowość jednostki

Rachunkowość jednostki obejmuje:

  1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
  2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  7. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wersje historyczne

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Darowizna samochodu2015-01-23 12:40:20

Tata chce mi podarować samochód o wartości ok. 16 tys. zł. Ostatnio usłyszałam, że może to zrobić, pod warunkiem, że do 5 lat wcześniej nikomu nic nie podarował. Problem tkwi w tym, że w maju 2012 roku zginął mój brat,...

Rozliczenie podatku za 2014 rok przez osobę bezrobotną2015-01-23 12:15:35

W ubiegłym roku miałam dochód tylko i wyłącznie z zasiłku dla bezrobotnych. Czy powinnam rozliczyć się z podatku od tego dochodu sama, czy zrobi to za mnie urząd skarbowy? Jeżeli urząd, to w jaki sposób dowiem się, że jestem rozliczona?

Deklaracje PIT cudzoziemca2015-01-23 12:12:44

Jakie deklaracje należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla nierezydentów i jakie przesłać do zleceniobiorcy cudzoziemca, nierezydenta, zatrudnionego na umowę zlecenie od której pobrano zryczałtowany podatek 20%?

więcej