PYTANIA O DEFINICJE

Uprawnienia do prowadzenia KPiR2013-01-03 14:57:20

Nie posiadam certyfikatu księgowego, ale mam ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie umowy o dzieło. Czy bez certyfikatu mogę prowadzić dla kogoś usługowo księgę w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia?

Certyfikat księgowy2009-11-13 12:13:29

Posiadam certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg. Czy jeżeli ktoś przyjdzie po poradę mogę mu wystawić fakturę za doradztwo w zakresie usług księgowych, ZUS, rozliczenia?

wi?cej


Rachunkowość jednostki

Rachunkowość jednostki obejmuje:

  1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
  2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  7. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wersje historyczne

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Korekta na PIT-362016-05-03 21:28:52

W 2015 i 2014 składałem PIT-37 i PIT-38. Czy mogę zrobić korektę tych PIT-ów? W tym roku złożyłem PIT-36.

Podatki za pracę w USA, wiza J12016-05-03 21:24:09

Mam pytanie odnośnie rozliczania się w Polsce z zarobków z USA. Przebywam obecnie na wizie J-1 w Stanach, jestem na stażu naukowym. Wyjeżdżając miałam status studenta, obecnie Polska uczelnia stwierdziła, ze chyba na niego nie zasługuje (nie wiadomo mi kiedy...

Ulga na usługi opiekuńcze z MOPS dla osoby z drugą grupą inwalidzką2016-05-03 21:17:47

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał osobie z drugą grupą inwalidzką codzienną płatną usługę opiekuńczą. Czy opłaty za usługi opiekuńcze można odliczyć jako wydatki na cele rehabilitacyjne? Dziś pytałem o to w miejscowym US i tam pani w informacji stwierdziła, że...

więcej