PYTANIA O DEFINICJE

Uprawnienia do prowadzenia KPiR2013-01-03 14:57:20

Nie posiadam certyfikatu księgowego, ale mam ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie umowy o dzieło. Czy bez certyfikatu mogę prowadzić dla kogoś usługowo księgę w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia?

Certyfikat księgowy2009-11-13 12:13:29

Posiadam certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg. Czy jeżeli ktoś przyjdzie po poradę mogę mu wystawić fakturę za doradztwo w zakresie usług księgowych, ZUS, rozliczenia?

wi?cej


Rachunkowość jednostki

Rachunkowość jednostki obejmuje:

  1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
  2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  7. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wersje historyczne

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Sprzedaż krewetek z hobbystycznej hodowli2016-02-11 16:08:54

Posiadam kilka akwariów o łącznym litrażu około 350 l, w których amatorsko hoduje krewetki ozdobne. One mnożą się i w pewnym momencie przez ich nadmiar, zmuszony byłem rozpocząć regularną sprzedać na allegro. Uzyskane ze sprzedaży krewetek i rzadziej mchów akwariowych...

Podatek od spadku2016-02-11 13:52:40

Do której grupy podatkowej zaliczana jest spadkodawczyni, którą jest matki siostra? W Urzędzie Skarbowym zdecydowali, że spadkodawczyni matki siostra należy do 3 grupy podatkowej i narzucili podatek z pominięciem ulgi do 110.000 zł (mieszkanie, które jest przedmiotem spadku ma 32,3 m...

Odliczenie odsetek od kredytu2016-02-11 13:46:19

Czy jeśli mam kredyt hipoteczny to, czy mogę w zeznaniu odliczyć wpłacone odsetki? Jeśli tak, to w jakim formularzu PIT i ile mogę odliczyć?

więcej