PYTANIA O DEFINICJE

Uprawnienia do prowadzenia KPiR2013-01-03 14:57:20

Nie posiadam certyfikatu księgowego, ale mam ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie umowy o dzieło. Czy bez certyfikatu mogę prowadzić dla kogoś usługowo księgę w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia?

Certyfikat księgowy2009-11-13 12:13:29

Posiadam certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg. Czy jeżeli ktoś przyjdzie po poradę mogę mu wystawić fakturę za doradztwo w zakresie usług księgowych, ZUS, rozliczenia?

wi?cej


Rachunkowość jednostki

Rachunkowość jednostki obejmuje:

  1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
  2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  7. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wersje historyczne

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Podatek a praca w Holandii2014-08-25 12:31:44

Jestem obywatelką Polski ale pracuję i mieszkam w Holandii. Czy w związku z tym będę musiała rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym? Dodam również, że rozliczam się z holenderskim urzędem skarbowym i zwroty żadne mi się nie należą.

Projektowanie wizytówek - rozliczenie2014-08-25 12:23:50

Chciałabym dorywczo projektować wizytówki. Jak mam wtedy rozliczyć się, jeśli nie mam żadnej umowy?

Podatek od sprzedaży domu mieszkalnego2014-08-25 12:21:36

Posiadam dom - bliźniak. Jedną część domu bliźniaka chcę sprzedać. Następnie chcę dokończyć drugą część bliźniaka, którą również zamierzam sprzedać. Z uzyskanych pieniędzy mam zamiar kupić mieszkanie w Berlinie (Niemcy). Czy będę musiał składać w urzędzie skarbowym PIT oraz...

więcej