PYTANIA O DEFINICJE

Uprawnienia do prowadzenia KPiR2013-01-03 14:57:20

Nie posiadam certyfikatu księgowego, ale mam ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie umowy o dzieło. Czy bez certyfikatu mogę prowadzić dla kogoś usługowo księgę w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia?

Certyfikat księgowy2009-11-13 12:13:29

Posiadam certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg. Czy jeżeli ktoś przyjdzie po poradę mogę mu wystawić fakturę za doradztwo w zakresie usług księgowych, ZUS, rozliczenia?

wi?cej


Rachunkowość jednostki

Rachunkowość jednostki obejmuje:

  1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
  2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  7. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wersje historyczne

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Sprzedaż w internecie przez studenta2015-08-03 17:00:26

Chciałabym sprzedawać odzież, obuwie, dodatki dla dorosłych tak do około 1000 zł miesięcznie. Uczę się w szkole policealnej mam 22 lata. Chciałabym zapytać jakie podatki i w jakiej wysokości musiałabym płacić?

PCC od umowy kupna-sprzedaży kosmetyków2015-08-03 15:11:52

Posiadam w domu nowe kosmetyki, które moja znajoma chciałaby odkupić i sprzedać. Faktury za ich zakup wystawione są na mnie. Zastanawiam się, czy po sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży kosmetyków trzeba będzie odprowadzić PCC? Łączna wartość kosmetyków przekracza 1000 zł, ale nie...

Darowizna od dziadków2015-08-03 15:10:37

W lutym 2014 roku dostałam od dziadków darowiznę w wysokości 10 000 zł w formie przelewu bankowego. Niestety po czasie dowiedziałam się, że trzeba w ciągu pół roku od tego faktu zgłosić to do Urzędu. Jak to teraz zgłosić? Można...

więcej