Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Art. 720 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Prawo cywilne wraz w umowami pochodzącymi z tej grupy przepisów, może mieć znaczenie przy kwestiach podatkowych. Pożyczka może zostać udzielona odpłatnie w zamian za wynagrodzenie w postaci towarów lub usług.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Sprzedaż miodu z własnej pasieki a podatek2015-01-29 14:03:24

Wiem, że sprzedaż miodu z własnej pasieki jest nieopodatkowana do limitu 80 rodzin pszczelich. Co natomiast, jeżeli chcę swój produkt sprzedawać na Allegro albo na targu? Czy wtedy nadal nie podlega on podatkowi? Czy nie podlega tylko w momencie, kiedy...

Ulga prorodzinna w Czechach i w Polsce2015-01-29 13:07:08

Mój mąż w 2014 r. pracował w Czechach u miejscowego pracodawcy i tam rozliczył się z podatku dochodowego, składając w czeskim urzędzie skarbowym zeznanie roczne. Skorzystał w nim z przewidzianej przez czeskie przepisy podatkowe ulgi na dzieci. Dochody z pracy...

Wspólne rozliczenie małżonków2015-01-29 13:03:43

W 2012 roku miałem rozwód. Rozliczenia za 2012 rok dokonaliśmy jeszcze wspólnie. Otrzymaliśmy zwrot podatku. W 2014 roku w lutym złożyliśmy korektę rozliczenia rocznego za 2012 rok - każdy z osoba plus pismo wyjaśniające dlaczego zostało złożone błędne wspólne rozliczenie....

więcej