Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Art. 720 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Prawo cywilne wraz w umowami pochodzącymi z tej grupy przepisów, może mieć znaczenie przy kwestiach podatkowych. Pożyczka może zostać udzielona odpłatnie w zamian za wynagrodzenie w postaci towarów lub usług.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Nieopłacona ulga internetowa2015-07-01 00:37:08

W 2014 dostawałem fakturę za internet, ale nie za wszystkie zapłaciłem. W 2015 roku zapłaciłem zalegle rachunki i bieżące. Czy mogę odliczyć w PIT 2015 zalegle rachunki i bieżące?

Zarobek 150 zł a PIT roczny2015-07-01 00:19:32

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc studentką dzienną (24 lata), muszę rozliczać PIT, kiedy to w ubiegłym roku podejmowałam ok. 2 umowy zleceń, gdzie razem zarobiłam ok. 150 zł?

Karta podatkowa na usługi fotograficzne2015-07-01 00:11:41

Posiadam działalność ponad 10 lat. W posiadam jako główną działalność usługi fotograficzne 7420Z. Ponieważ zajmowałem się również handlem, to również za usługi fotograficzne rozliczałem się na zasadach ogólnych. Jest to w tym momencie nie opłacalne dlatego chciałem przejść na usługi...

więcej