Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Art. 720 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Prawo cywilne wraz w umowami pochodzącymi z tej grupy przepisów, może mieć znaczenie przy kwestiach podatkowych. Pożyczka może zostać udzielona odpłatnie w zamian za wynagrodzenie w postaci towarów lub usług.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną2015-04-16 13:07:11

Jak przekształcić spółkę cywilną w jawną? Jakie są koszty przekształcenia ?

Dojazd do szpitala a ulga podatkowa2015-04-16 12:59:23

Jestem rencistką po kilku operacjach serca, pozostaję pod kontrolą lekarzy, muszę kilka razy w roku dojechać na kontrolę i badania do szpitala ponad 200 km. Czy mogę skorzystać z ulgi na dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów2015-04-16 12:56:59

Wynajmujemy wspólnie z żoną (brak rozdzielności majątkowej) dwa mieszkania, od przyszłego roku planujemy przejście z ryczałtu na podatek według skali podatkowej. Czy ewidencję przychodów i kosztów możemy prowadzić wspólnie czy też każde z nas osobno?

więcej