Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Art. 720 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Prawo cywilne wraz w umowami pochodzącymi z tej grupy przepisów, może mieć znaczenie przy kwestiach podatkowych. Pożyczka może zostać udzielona odpłatnie w zamian za wynagrodzenie w postaci towarów lub usług.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Koszty dojazdu do pracy w PIT-112016-04-21 12:50:16

Mąż otrzymał dwa druki PIT -11 (jest zatrudniony w dwóch firmach). Dojeżdża do pracy samochodem ok. 10 km w jedną stronę. W PIT-11 w punkcie ppk. 28 nie jest wskazane, że koszty uzyskania dochodu zostały podwyższone w związku z...

Ulga prorodzinna a zbyt wysokie zarobki matki2016-04-21 12:45:12

Jestem matką samotnie wychowującą jedno dziecko. W ubiegłym roku mój dochód przekroczył 130 tys. zł. Chciałabym rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Aby otrzymać ulgę na dziecko mój dochód nie powinien przekraczać 112 tys. zł. Czy po rozliczeniu z dzieckiem mój...

Dochody w NL i PL - gdzie rozliczyć?2016-04-21 12:41:16

Jeżeli jeden miesiąc pracowałam w Polsce i resztę roku w Holandii, a w Polsce w 2015 roku przebywałam mniej niż 183 dni, to czy muszę wykazywać dochody z NL?

więcej