Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Art. 720 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Prawo cywilne wraz w umowami pochodzącymi z tej grupy przepisów, może mieć znaczenie przy kwestiach podatkowych. Pożyczka może zostać udzielona odpłatnie w zamian za wynagrodzenie w postaci towarów lub usług.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Praca współmałżonka w firmie2015-05-14 14:06:09

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której m. in. wykonuję usługi polegające na pełnieniu funkcji wymagających specjalistycznych uprawnień. Prace te wykonuje mój mąż (posiada uprawnienia). Czy w związku z tym powinnam spisać z nim umowę? Czy może te prace wykonywać...

Darowizna mieszkania2015-05-14 14:02:59

Syn z żoną kupują mieszkanie - dom w ramach kredytu. Chcemy podarować im 30 000 złotych jako pomoc do zakupu. Kto zgłasza darowiznę do urzędu skarbowego ? Czy występuje tu podatek od darowizny? Jeżeli tak, to jaki?

Zawieszanie i odwieszanie działalności gospodarczej2015-05-14 14:01:13

Chciałabym spytać, czy mogę odwieszać działalność co miesiąc na 2-3 dni, a potem znów ją zawieszać? I robić tak przez dłuższy czas?

więcej