Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Art. 720 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Prawo cywilne wraz w umowami pochodzącymi z tej grupy przepisów, może mieć znaczenie przy kwestiach podatkowych. Pożyczka może zostać udzielona odpłatnie w zamian za wynagrodzenie w postaci towarów lub usług.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Zamiana działek i darowizna2016-08-21 00:54:25

Jestem właścicielką gruntów rolnych o pow. powyżej 7 ha. Wraz z sąsiadem chcemy zamienić działki o jednakowej powierzchni po około 0,70 arów. Właścicielem działki jest moja mama i to ona musi dokonać zamiany, ale od razu chciała przepisać ją na...

Podatek od sprzedaży mieszkania2016-08-21 00:36:00

W sierpniu 2015 roku kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego - pełna własność o wartości 190 tys. zł (150 tys. zł sfinansowane kredytem hipotecznym, 40 tys. zł wkład własny). W tym roku tj. 2016 chciałbym jednak sprzedać nieruchomość w kwocie 210...

Podatek od spadku dla obcokrajowca2016-08-21 00:31:45

Jak złożyć deklarację podatkową w imieniu osoby zagranicznej (jestem pełnomocnikiem), która nabyła spadek w Polsce?

więcej