PYTANIA O DEFINICJE

Prawo spadkowe - zachowek2013-10-23 11:38:53

Jestem jedną z czwórki mojego rodzeństwa. Nasz ojciec zmarł w 1985 roku a mama żyje. W kwietniu 2012 roku mama testamentem w obecności notariusza zapisała dom z działką dla jednej mojej siostry za opiekę nad nią. Siostra kilka dni temu...

Prawo do zachowku2013-07-15 11:29:31

Teściowa przepisała nam dom 11 lat temu. Żona ma jeszcze siostrę. Czy siostra może kiedyś upominać się o zachowek lub jakiekolwiek zadośćuczynienie?

Zachowek a darowizna2013-03-13 14:19:03

Osoba fizyczna cały swój majątek zapisała jednemu synowi a drugiego pozbawiła dziedziczenia. Jednak wiem, że syn przyjmujący spadek może mieć kłopot odnośnie zachowku, ponieważ pozbawienie dziedziczenia jest w przypadku niezgodności, co może zostać podważone. Czy darowanie w testamencie jakiejś rzeczy...

wi?cej


Zachowek

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

Art. 991 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Uwaga! Zakres definicji

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Wersje historyczne

przed 01.01.1965r.
Brak wersji historycznych w tej ustawie. Kodeks cywilny wszedł w życie 01.01.1965r.

Komentarze

Brak komentarzy!
Dodaj swój komentarz

E-PORADY

Darowizna samochodu2015-01-23 12:40:20

Tata chce mi podarować samochód o wartości ok. 16 tys. zł. Ostatnio usłyszałam, że może to zrobić, pod warunkiem, że do 5 lat wcześniej nikomu nic nie podarował. Problem tkwi w tym, że w maju 2012 roku zginął mój brat,...

Rozliczenie podatku za 2014 rok przez osobę bezrobotną2015-01-23 12:15:35

W ubiegłym roku miałam dochód tylko i wyłącznie z zasiłku dla bezrobotnych. Czy powinnam rozliczyć się z podatku od tego dochodu sama, czy zrobi to za mnie urząd skarbowy? Jeżeli urząd, to w jaki sposób dowiem się, że jestem rozliczona?

Deklaracje PIT cudzoziemca2015-01-23 12:12:44

Jakie deklaracje należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla nierezydentów i jakie przesłać do zleceniobiorcy cudzoziemca, nierezydenta, zatrudnionego na umowę zlecenie od której pobrano zryczałtowany podatek 20%?

więcej